دهانه شیراز استان فارس زمین لرزه بزرگی 2 و 6 دهم ریشتر

دهانه: شیراز استان فارس زمین لرزه بزرگی 2 و 6 دهم ریشتر مزایجان فارس عمق 10 کیلومتری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سیاست نهادهای امنیتی بازداشت طولانی دانشجویان نیست / الیاس حضرتی

الیاس حضرتی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی پیگیر آزادی همه افرادی است که به شکل تصادفی یا تحت تاثیر فضای هیجانی و اینترنت بوده‌ا

سیاست نهادهای امنیتی بازداشت طولانی دانشجویان نیست / الیاس حضرتی

الیاس حضرتی: سیاست نهادهای امنیتی بازداشت طولانی دانشجویان نیست

عبارات مهم : بازداشت

الیاس حضرتی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی پیگیر آزادی همه افرادی است که به شکل تصادفی یا تحت تاثیر فضای هیجانی و اینترنت بوده اند یا اعتراضی صنفی داشته اند.

الیاس حضرتی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو فراکسیون امید در گفت و گو با اعتمادآنلاین گفت: اکثریتی از افراد جوان و کم سن و سال در بین دستگیرشده های دانشجو و دانش آموز وجود دارد که تعدادی از آنها بدون کار هستند.

سیاست نهادهای امنیتی بازداشت طولانی دانشجویان نیست / الیاس حضرتی

وی خاطرنشان کرد: بعضی بر اساس فضای به وجود آمده و پرسشها اقتصادی ای که در خانواده ارزش داشته اند، تحت تاثیر قرار گرفتند و در راهپیمایی ها و اعتراضات شرکت کردند. منهای عوامل مهم این عنوان که در تشویق به اغتشاش نقش داشتند، مابقی افراد با بازجویی های اولیه آزاد شده است اند. بقیه افراد هم امیدوار هستیم که در این چند روز آزاد و دانشجویان و دانش آموزان سر کلاس هایشان حاضر شوند. البته عواملی که وابستگی به خارج کشور دارند یا دستی در تیراندازی ها دارند و اغتشاشات را سازماندهی می کردند، اوضاع دیگری دارند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیاست کلی نهادهای امنیتی بر نگه داشتن طولانی مدت بازداشت شده است ها نیست، تصریح کرد: خیلی از افراد در روز اول اعتراضات در پایتخت کشور عزیزمان ایران بازداشت شده است بودند و با بازجویی و تذکر اولیه آزاد شدند. نگه داشتن بقیه هم امیدواریم طولانی نشود.

الیاس حضرتی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی پیگیر آزادی همه افرادی است که به شکل تصادفی یا تحت تاثیر فضای هیجانی و اینترنت بوده‌ا

حضرتی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیر آزادی همه افرادی است که به شکل تصادفی یا تحت تاثیر فضای هیجانی و اینترنت بوده اند یا اعتراضی صنفی داشته اند. البته کسانی که سازماندهی می کردند و در اغتشاشات نقش مهم را داشتند، باید زیاد مورد بررسی قرار بگیرند تا وابستگی ارزش به عوامل خارجی مشخص شود.

این عضو فراکسیون امید اظهارداشت: در حال حاضر اقلیتی از دانشجویان هنوز آزاد نشده اند که بخش زیادی از آنها نیز ان شاءالله در روزهای آینده آزاد خواهند شد. تمام تلاش ها در این راستا است که دانشجویان هرچه سریع تر آزاد شوند. به خصوص کسانی که اعتراضات مدنی و اقتصادی داشته و در سایه فضای ایجاد شده است دچار هیجاناتی شده است اند. اطلاع ندارم که دانشجویان را در منزل ارزش گرفته اند یا مکانی دیگر ولی تلاش می شود که اگر در اغتشاشات شریک نبوده اند یا در سازماندهی آن نقش نداشته اند، آزاد شوند.

واژه های کلیدی: بازداشت | دانشجویان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog