دهانه شیراز استان فارس زمین لرزه بزرگی 2 و 6 دهم ریشتر

دهانه: شیراز استان فارس زمین لرزه بزرگی 2 و 6 دهم ریشتر مزایجان فارس عمق 10 کیلومتری

زمین لرزه مزایجان را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی 2 و 6 دهم ریشتر مزایجان در استان فارس را لرزاند. شیراز | استان فارس | زمین لرزه | بزرگی 2 و 6 دهم ریشتر | مزایجان | فارس | ع..

ادامه مطلب