دهانه شیراز استان فارس زمین لرزه بزرگی 2 و 6 دهم ریشتر

دهانه: شیراز استان فارس زمین لرزه بزرگی 2 و 6 دهم ریشتر مزایجان فارس عمق 10 کیلومتری

افزایش جمعیت بانوان ورزشکار استان

جمعیت بانوان ورزشکار استان در چهار ساله اخیر، ۵۳ درصد رشد داشته هست. جمعیت | خانواده | ورزشکار | افزایش جمعیت بانوان | ورزشکار استان | 53 درصد | نرخ..

ادامه مطلب